Voldsutsatte

I MØTE MED VOLDSUTSATTE

IVK er anerkjent verden over som et verktøy i konflikthåndtering og dialogfremmende kommunikasjon, enten det er i konfliktområder, i fengsler, mellom grupperinger og gjenger, på arbeidsplasser, i parforhold eller andre typer relasjoner mellom mennesker.

IVK Norge er del av en global bevegelse som ønsker å bevisstgjøre hvordan kommunikasjon påvirker oss mennesker og hvordan vi kan bruke språket for å skape bedre relasjoner og mer gledesfylte samfunn. Vi er en forening som arbeider for å fremme ikkevoldskommunikasjon (IVK) i Norge. Den norske grenen er fra 2007. IVK er også kjent som giraffspråk eller kontaktskapende, empatisk og anerkjennende kommunikasjon.