Øvegrupper

Vil du være med i en IVK-øvegruppe?

Hva dere trener på i en øvegruppe er opp til hver enkelt øvegruppe og bestemmes ofte innad i gruppen fra gang til gang.

Felles for alle disse øvegruppene er at deltakerne har et engasjement for IVK, og ønsker å utvikle sine ferdigheter hva gjelder kommunikasjon og personlig utvikling.

Dere kan gi og motta empati, feire, sørge og utvikle dere i fellesskap. Mange opplever dette som meningsfylt og godt å gjøre sammen. Dere bestemmer selv struktur, innhold og hvor ofte dere møtes.

Dere kan gi og motta empati, feire, sørge og utvikle dere i fellesskap. Mange opplever dette som meningsfylt og godt å gjøre sammen. Dere bestemmer selv struktur, innhold og hvor ofte dere møtes.

Der du bor
Vil du starte en øvegruppe på ditt hjemsted? Da kan vi sette din kontaktinformasjon her slik at andre interesserte kan henvende seg til deg.

Arendal

Gruppen startet i 2014 og møtes hver 3. uke. Alle som er interessert i IVK kan be om å bli med. Deretter bestemmer gruppen om det er plass til en deltaker til eller ikke. Det er en fordel å ha vært med på et IVK-kurs, men per dags dato har vi noen medlemmer i gruppen som ikke har det.
Kontaktperson: Pascale Coutanceau på tlf: 932 94 070 eller på e-post: pascale.coutanceau@me.com.

Oslo

Oslo øst
Torsdagsgruppa har holdt på i mange år.
Vi har møte hver 14 dag (sjekker om alle kan), varer i 3 timer og alle har med noe mat/frukt/nøtter» som deles.
Ofte bestemmer vi et tema på forhånd til neste møte. Vi er ikke låst av tema fordi det viktige er å ta tak i det som «brenner». Vi er åpne for nye medlemmer.
Kontaktperson: Solveig Nærum: solnaeru@online.no 92 42 06 20

Ny øvegruppe i Oslo
Ny øvegruppe for nybegynnere og litt øvede i Oslo fra 14. januar 2019

Vi har nå avsluttet forrige års øvegruppe og starter opp igjen over nyttår med en ny gruppe. Vi inviterer alle som har lyst til å lære mer om hva som kan bidra til gjensidig forståelse og samtidig øve og atter øve. Innholdet vil være en blanding av teori og øvelser og dere får mulighet til å trene på situasjoner fra deres hverdag. Vi ønsker en levende gruppe og vi tar gjerne imot ønsker og innspill.

Mandager 18.00–20.30 hver annen uke i januar–februar og april–juni, 8 ganger (ingen øvedag i mars).
Til lokalleie og ledelse av gruppen ønsker vi kr 800 pr. deltaker. Ta gjerne kontakt om du har utfordringer med prisen.

Vi har begge arbeidet med IVK i mer enn 10 år og er i prosessen for å sertifisere oss til IVK-trenere. Vi ønsker å legge til rette for et fellesskap der deltakerne kan øve i trygge omgivelser og ha mulighet for veiledning. Vi tar utgangspunkt i at du har lest boken «Ikkevoldskommunikasjon – et språk for livet» av Marshall Rosenberg slik at du har litt innsikt i hva IVK går ut på.

Er du interessert kan du kontakte oss på:
Muditadevi: dh.muditadevi@gmail.com og mobil 41 08 37 39.
Brit: bmagnell@online.no og mobil 95 11 20 23.