Øvegrupper

Vil du være med i en IVK-øvegruppe?

Hva dere trener på i en øvegruppe er opp til hver enkelt øvegruppe og bestemmes ofte innad i gruppen fra gang til gang.

Felles for alle disse øvegruppene er at deltakerne har et engasjement for IVK, og ønsker å utvikle sine ferdigheter hva gjelder kommunikasjon og personlig utvikling.

Dere kan gi og motta empati, feire, sørge og utvikle dere i fellesskap. Mange opplever dette som meningsfylt og godt å gjøre sammen. Dere bestemmer selv struktur, innhold og hvor ofte dere møtes.

Vil du starte en øvegruppe på ditt hjemsted? Da kan vi sette din kontaktinformasjon her slik at andre interesserte kan henvende seg til deg.

Ski 

Mandagsgruppe, kveld
Den andre og fjerde mandag hver måned fra 19.00 til 21.00 på Ski Bibliotek

 

Tirsdagsgruppe, formiddag

Hver tirsdag formiddag fra 10.00 til 12.00 på Ski bibliotek

 

Hver deltaker kan avtale hvor ofte man vil delta og man kan veksle mellom de to gruppene så det passer best mulig, f.eks. om du jobber skift.

 

Lise og Kai startet i november ’21 og Ann-Jorunn er med fra juli ’22, og så håper vi du og vil være med. Du trenger ikke ha erfaring med IVK, men vi forventer at du vil lese Marshall B Rosenbergs bok “Ikkevoldskommunikasjon – Empatisk kommunikasjon – et språk for livet” – du kan få låne et eksemplar om du ønsker det. Vi håper du har lyst til å lese den og andre bøker om IVK sammen med oss, fordi vi der finner grunnlaget for å lære, øve og utvikle en sterkere kontakt både med oss selv og andre. Vi ønsker å støtte hverandre og samarbeide slik at vi får fordypet oss i IVK. Vi bruker ofte situasjoner vi står i for tiden til å øve og støtte hverandre, men også mer generelle IVK-øvelser.

 

Ta kontakt på e-post til kai.andresen@pm.me eller på mobil 90962020