Hva er IVK?

Ikkevoldskommunikasjon (IVK) er en kommunikasjonsteknikk utviklet av Marshall B. Rosenberg Ph. D.

Den måten vi snakker på kan lage følelsesmessig smerte og sår i oss selv eller hos andre. Derfor kan språket være voldelig. Rosenberg har utviklet en bestemt måte å kommunisere på – å snakke og prate som gir oss kontakt med hverandre. Ikkevoldskommunikasjon (IVK). Ikkevold i Gandhis betydning, vår naturlige tilstand av medfølelse når de voldelige følelser er stilnet i oss.

Hensikten er å gi oss bedre kontakt med oss selv og hverandre, slik at den naturlige medfølelsen blomstrer. Begrepet ikkevold er i den betydningen Gandhi brukte det – for å referere til vår naturlige tilstand av medfølelse når volden har forsvunnet ut av hjertet. Selv om vi kanskje ikke kan si at måten vi snakker på er ”voldelig”, leder ofte ordene våre til sår og smerte for oss selv eller andre. Les mer her.

Vår filosofi

Vår erfaring

Metoden

Begreper