Trenere

Sertifiserte trenere

Oversikt over kursholdere i Norge

Anniken Poulsson Beer

Sertifisert trener siden 2012
anniken@ivk.no
9777 9171
Jeg er den første av nå 7 sertifiserte trenere i ikkevoldskommunikasjon (IVK) i Norge. Jeg har lang fartstid som pedagog og leder og har bred erfaring som coach og seminarleder over en 20 års periode. Jeg deler IVK både i inn- og utland. Jeg brenner for gode relasjoner mellom voksne og barn. Jeg deler gjerne øvelser som dyader - en parvis meditasjon med ord, og traumebearbeidende øvelser som "ubevisste kontrakter" og "empatireiser"

Trond Ullenes

Sertifisert trener siden 2022
trond@ullenes.no
926 04 600
www.trondullenes.com
Jeg har lang erfaring som kurs- og prosessleder innen samarbeid og kommunikasjon i personal- og ledergrupper, samt som inspirerende foredragsholder, coach og mental trener. Trives godt når jeg kan skape kontakt med deltakerne gjennom dialog, øvelser og refleksjon. Liker godt å kombinere faglig tyngde med humor og tankevekkende eksempler. IVK blir en stadig større del av mine kurs og foredrag, og det gir meg glede, læring og mening. Har bakgrunn som leder, tillitsvalgt og verneombud både fra privat og offentlig virksomhet, og kjenner næringslivet godt. Forfatter av boken Bli en inspirator!

Gert Skoczowsky-Danielsen

Sertifisert trener siden 2018
gert@empathos.org
939 52 810

Brit Magnell

Jeg er utdannet fysioterapeut og har i mange år jobbet med opptrening, instruksjon og veiledning. Jeg sitter i styret i IVK Norge og er sertifisert IVK trener med spesiell interesse for mellommenneskelige relasjoner og hva som bidrar til forståelse og kontakt. I tillegg til hvordan vi kan ta bedre vare på oss selv i hverdagen gjennom økt bevissthet på selvempati og våre iboende ressurser. Samtidig jobber jeg som styreleder i et stort sameie hvor kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidet.

Ida Rump

Sertifisert trener siden 2022
forbindelse med min utdanning i psykomotorisk fysioterapi kom jeg over Marshalls bok i 2002. Jeg ble umiddelbart bergtatt av dybden i IVK og har vært det siden. I år 2022 ble jeg sertifisert trener. For meg har IVK vært et redningsbelte som gradvist har hjulpet meg til å hele følelsesmessig smerte fra tidligere i livet. I tillegg hjelper IVK meg, igjen og igjen, til å skape kontakt til andre mennesker, der alternativet tidligere har vært å trekke meg fra kontakten. Jeg lengter etter dyptgående forandringer i verden og tenker at IVK kan bidra. Jeg ønsker at alle mennesker kunne kjenne seg trygge og få sine basale behov fylt.

Muditadevi B. Kjønstad

Jeg er en livsglad kvinne som ønsker å jobbe mer fra hjertet og møte meg selv og andre med vennlighet og raushet. Jeg er sertifisert trener i ikkevoldkommunikasjon og synes det er spennende og lærerikt å jobbe med mennesker. Jeg vil kommunisere på en måte som skaper kontakt og tilstedeværelse og dele dette med andre. Jeg er inspirert til å være leder og undervise ved Oslo Buddhistsenter for å dele en vei til vekst og utvikling for andre mennesker, og samtidig bidra til å skape en verden med mer harmoni og vennlighet.

Robin Weber

Tønsberg

Sertifiseringskandidater

Dette er trenere som har valgt å ta skrittet mot å sertifiseres som trener. Dette innebærer at de har bestemt at IVK er noe de ønsker å jobbe for å fremme, og at de ønsker at IVK skal være noe mer enn en jobb, men også et kall. Sertifiserings-prosessen tar som regel noen år, alt etter hvor man er i sin egen prosess, og hvor mye kurser man har. Det kreves minst 50 kursdager med sertifisert IVK-trener, og dette er fordi man skal ha en dypere forståelse av hva IVK innebærer, og ikke bare kunne teknikken.

Øyvind

Oslo

Victoria Poleo

Kongsvinger

Astrid Lindholm

Oslo

Uavhengige trenere

Trenere som står oppført som «uavhengige» kan ha mange eller få kursdager og være både erfarne og nybegynnere. Det som i hovedsak skiller «uavhengige trenere» fra de i Sertifiserings-prosessen er at «UT» ikke er registrert for sertifisering. I likhet med «SK» samtykker «UT» i å følge CNVC sine retningslinjer for å undervise i IVK som ikke-sertifisert.

Bjarte Bjørsvik
Bergen

411 71 976

Elsa-Britt Enger
Oslo

engelsa02(a)gmail.com
www.sjiraff.org

901 73 969

Nina Morlandstø
Bergen

nina(a)emano.no
www.emano.no

900 13 437

Jannicke Heyerdahl-Larsen
Oslo

Jannicke.Heyerdahl-Larsen(a)hioa.no

920 36 079

Kåre Landfall
Oslo

kare(a)zen-coaching.com
www.zen-coaching.com

936 79 207

Karine Skinner
Ringerike

karineskinner(a)gmail.com
www.mentalbalanse.no

473 89 433

Randi Brodersen
Bergen

randi.brodersen(a)fof.uib.no,
www.bergenokologiske

landsby.no

555 83 012

Marie Rørvik
Tvedestrand

marie25ro(a)hotmail.com 370 30 642