Å dele IVK

Når du har opplevd de bidrag som Ikkevoldskommunikasjon (IVK) har gjort i ditt liv, er det neste steg ofte å ønske å dele det du har lært med andre.

Når du har opplevd de bidrag som Ikkevoldskommunikasjon (IVK) har gjort i ditt liv, er det neste steg ofte å ønske å dele det du har lært med andre. Det er virkelig vår drøm at gjennom vår felles bestrebelser vil alle mennesker og alle organisasjons strukturer få en større kapasitet til at forholde seg fredfullt og tjene livet mer fullkomment. Vi ønsker alles deltakelse i å spre denne drømmen om IVK`s visjon velkommen, og vi ønsker å inspirere deg til å dele autentisk og kreativt fra ditt hjerte. De følgende spørsmål er ofte stilt av mennesker som ønsker å dele deres forståelse av IVK med enkeltindivider, grupper og organisasjoner.

Hvorfor er jeg begynt å se IVK, CNVC og lignende benevnelser i kursiv?
Med den nylige revisjon av CNVC Trener Avtale og tydeliggjøring av vår varemerkeavtale, er vi blitt oppmerksom på at vi ønsker å se vårt varemerke benevnelse atskilt fra den omkring stående tekst av hensyn til identifisering, tydelighet og kvalitet. En enkel og effektiv måte å gjøre dette er ved å bruke kursiv. Vi anmoder om at du overveier å ta i bruk denne strategi i ditt markedsføringsmateriale, på hjemmeside ect., når du nevner varemerke benevnelsene (listet opp nederst på siden). Andre valg for å atskille varemerke benevnelsene er: fete typer, store bokstaver, understreking eller anførselstegn.

Hvis dere ønsker å oppmuntre andre til å dele IVK, hvorfor har dere da CNVC Sertifiserte Trenere?
Vår intensjon er å oppmuntre mennesker til å formidle deres verdifulle læring på måter som er meningsfulle for dem. Vi tilskynder undervisning i IVK gjennom vårt trener sertifiserings program fordi vi verdsetter å være i stand til å beskytte integriteten i IVK som en samlet helhet av undervisning. Vi forsøker å gjøre dette ved å støtte et fellesskap av CNVCSertifiserte Trenere som har delt deres erfaring fra CNVC sertifiserings prosessen. Gjennom sertifiserings prosessen utvikler vi et forhold til og stoler på at CNVC Sertifiserte Trenere vil kommunisere formålet og hensikten i Ikkevoldskommunikasjon på en presis, grundig, konsekvent og pålitelig måte. CNVC Sertifiserte trenere er bedt om å være i fellesskap med CNVC og andreCNVC Sertifiserte Trenere og å gi et årlig bidrag for å støtte arbeidet og misjonen i CNVC, sammen med andre avtaler som kan finnes i CNVC Trener Avtale.

Så hvem som helst kan dele deres egen erfaring med hensyn til IVK?
Ja! Vi verdsetter at du deler fra dine erfaringer og tydeliggjør at din erfaring er basert på din egen forståelse av Ikkevoldskommunikasjon. Når du deler dine erfaringer og bruker noen av varemerke betegnelsene listet opp under, så anmoder vi deg om at du anerkjenner Marshall B. Rosenberg og nevner lokale eller regional IVK organisasjoner og CNVCSertifiserte Trenere, så vel som gir CNVC kontakt informasjon, www.cnvc.org.

Kan vi annonsere eller arrangere formelle møter om IVK?
Hvis du deler din IVK erfaring gjennom en presentasjon så som kurs og øvegruppe, anmoder vi deg avstå fra å bruke de følgende benevnelser i overskrifter, titler eller undertitler på dine kurs, materialer eller media for å fremme ditt arbeid slik som visittkort, brosjyrer, e-postadresser eller internett hjemmesider, da disse benevnelsene er lovlig beskyttede varemerker, eiet eller autorisert av CNVC. Uansett, føl deg fri til bruke disse benevnelsene når du deler IVK, og i innholdet av materialer eller mediefremme ditt arbeid.

Vi har hørt om forespørsel om å lage en liste av alternative navn og/eller titler til bruk for de som ikke er CNVC Sertifiserte Trenere. Vi ønsker å støtte deg i din kreativitet, valg og frihet til å finne titler som beskriver din hensikt og ditt eget personlige fokus; vi opplever det å lage en spesifikk liste av alternativer kan være mer begrensende enn støttende. I stedet for tilskynder vi deg til å være så kreativ som mulig, og vi blir påminnet om at det er så mange andre måter å uttrykke skjønnhet som IVK kan bringe til vårt liv.

IKKEVOLDSKOMMUNIKASJON
IVK
IKKEVOLDSKOMMUNIKASJON ET SPRÅK FOR LIVET
THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION
CNVC logoet, er registrert med USPTO(reg.nr. 2460893):

VENNLIGST BEMERK DENNE OPPDATERING
De følgende benevnelser er varemerker, men vi ønsker at du fortsetter å bruke dem i hensikten på vår delte drøm. Disse benevnelser kan brukes i overskrifter, titler og undertitler på dine kurs og materialer eller mediereklame, slik som visittkort, brosjyrer, og e-post adresser eller internett hjemmesider, med den forståelse at uttrykkene kun vil bli identifisert i sammenheng med Ikkevoldskommunikasjon. Vi verdsetter bruken av disse varemerker for å hjelpe brukere som har tillit til The Center for Nonviolent Communication eller dr. Rosenbergs produkter og tjenester, og for å hjelpe å forebygge at merkene mister deres karakteristika og blir utvannet. Vi håper at din støtte til disse anmodninger vil gjensidig komme CNVC til gode og dine egne mål for å dele IVK i verden:

INNFØLENDE KOMMUNIKASJON
SJIRAFFSPRÅK

CNVC Sertifiserte Trenere er identifisert som værende støttet av CNVC gjennom å bruke benevnelsen ”CNVC Sertifisert Trener” som tilkjennegir deres forbindelse til CNVC. For å unngå forvirrig angående støtte anmoder vi om at du bruker benevnelser som ikke innholder sertifisering eller støtte av CNVC eller noen av de først opplistede varemerke-benevnelser eller noe medie eller materialer slik som visittkort, brosjyrer, e-post adresser og hjemmesidenavn. (For eksempel vennligst ikke bruk ”IVK-trener,” ”IVK mekler,” IVK facalitator” eller tilsvarende benevnelser). Vi anmoder om at du informerer de du deler din IVKerfaring med at du ikke er sertifisert av CNVC som trener, uansett, føl deg fri til å gi informasjon om ditt eget arbeid, IVKtrening og livserfaring.
Sjiraff bildet er en sterk metafor og kan brukes med stor effekt i din deling av IVK og i reklame-materiale. Du er fri til å anvende bildet og uttrykket sjiraff i alt materiale, med den klare intensjon at integriteten i IVK er respektert. Føl deg fri til å bruke bildet, ord, og dukker som et effektivt verktøy i din deling av IVK.

Vi vil nyte å motta en gave fra deg som et uttrykk for den gi og motta ånd i hvilken vi håper å du deler din IVK erfaring. (CNVCSertifiserte trenere gir 10% av deres treningsbaserte inntekt). Disse fond støtter CNVC i misjonen om å gjøre IVK tilgjengelig over hele verden.

CNVC materialer har copyright. Vennligst ta kontakt med CNVC før du bruker dette materialer. De fleste materialer er produsert for bestemte typer trening, og vi finner at tydeligheten og integriteten i disse materialer best mottas når de blir tilbudt i den sammenheng de er utviklet. Å bruke materialer skapt av en enkeltperson, vennligst sjekk med denne personen først. Hvis du skaper ditt eget materiale, heller enn å gi det tittelen ”Ikkevoldskommunikasjon” vennligst vær kreativ og bruk en annen tittel. Du kan referere til ”Ikkevoldskommunikasjon”, når du deler dine erfaringer, idet du indikerer at materialene og innholdet er basert på arbeid av Marshall B. Rosenberg og Center for Non-violent Communication, www.cnvc.org.”

Hvis du fremdeles har spørsmål, vil vi gjøre vårt beste for å besvare dem. Hvis du har behov som ikke blir møtt ved å tilslutte deg disse retningslinjer, vennligst ta kontakt med CNVC kontoret for ytterligere dialog før du eller din gruppe fortsetter utenfor disse retningslinjer. Vi ser frem til å arbeide med deg i vår søken på å skape en mer fredfull verden.

Margo Pair, Administrative Director
The Center for Nonviolent Communication
November 15, 2010

Hvis du er interessert I å tilstrebe sertifisering, vennligst besøk vår hjemmeside www.ivk.no og se på ”sertifisering” og last ned og les CNVC trener sertifiserings prosess