Dyade - veiledning og utdyping

Formålet med Dyaden er å skape et trygt rom hvor gjensidig tillit og en vennlig atmosfære gjør at vi våger å vise oss sårbare. Vi tiltaler hverandre ikke med navn, for i størst mulig grad løsrive oss fra de omgivelsene vi befinner oss i.

Når vi dyrker disse kvalitetene, skaper vi gradvis større aksept for hverandre, og trangen til å endre de ytre omstendighetene avtar. Når du gir slipp på vanen med å vurdere andres adferd, kan du bruke kreftene dine til å skape et rom der alle kan trives og vokse. Nyt dyaden din, den er et kjærtegn fra sjelen.

Når du lytter

kan du styrke din evne til å være et stille vitne: vis interessert og åpen tilstedeværelse uten å komme med din egen respons. Det betyr ikke at du stirrer tomt som en robot på den andre. Når den andre deler noe som får deg til å smile eller du kjenner at tårene kommer, så la det bare være som det er og bli i rollen som et tilstedeværende vitne.

Det tilstedeværende vitnet sitter rolig og har lagt fra seg andre oppgaver slik at oppmerk­somheten naturlig er rettet mot den andre. Du kan du vise at du tilbyr ditt nærvær ved å holde øynene åpne og se den andre med et vennlig blikk uten at du snakker, nikker eller smiler. Hold øynene åpne selv om den som deler lukker sine, det kan styrke tilknytningen å se ditt vennlige og oppmerksomme blikk når den andre åpner øynene igjen.

Vær oppmerksom på ditt eget. Det er helt naturlig at den andres deling gjør at dine egne tanker vandrer og at følelser aktiveres i deg. I Dyaden får du mulighet til å kjenne hva som vekkes i deg når andre deler, til å styrke din evne til eierskap til egne prosesser og å skille disse fra andres. Anerkjenn tankene og dine indre prosesser i stillhet og vend oppmerksomheten din mot partneren din igjen. Når du evner å merke hva som skjer i ditt indre og å eie din virkelighet til fulle, har du vekket din egen indre lytter.

Ha tillit til partnerens kapasitet til å ta vare på seg selv. Hva som enn blir delt, lytt i stillhet og uten å trøste, fikse, endre noe eller gi råd. Vær vennlig tilstede, i tillit til at din stille støtte lar den andre finne veien til sine indre svar og ressurser. At du stoler på dem, er en gave som kan øke deres indre styrke.

Når du deler

kan du styrke din evne til å lytte innover. Når du hører spørsmålet fra partneren din, la det synke inn og kjenn etter hvor og hvordan det lander i kroppen din. Ta deg tid. Fra dette erfaringsrommet kan du begynne å dele det som kommer opp, spontant og i stadig endring. Ikke la deg fange av ordlyden i spørsmålet; dette er ikke en intellektuell øvelse med mål om å komme fram til et svar, men en sjelereise i ditt eget univers, fra et «nå» til et nytt.

Vær varsom når du deler. La være å analysere, kritisere, dømme eller sette merkelapper på den andre. Vær tro mot deg selv framfor å tenke på hvordan den andre kan like deg bedre, og avstå fra å uttrykke følelsesmessig eller fysisk tiltrekning mot den andre. Skap nye magiske øyeblikk framfor å gjenskape erfaringer fra tidligere dyader, og skap dine øyeblikk framfor å svare på noe den andre har delt. Hvis du kommer på noe etter at din taletid er over, legg det i stillhet ved hjertet ditt og vend oppmerksomheten mot din partner.

Når du er i en dyade

er det lurt å sitte på en måte som gjør at dere ser hverandre tydelig forfra og at øynene deres er i samme høyde. Hodetelefoner kan være praktisk for å få klar lyd og for å snakke uforstyrret. Når du lytter, kan du «mute» volumet ditt så dere slipper bakgrunnsstøy. Hvis du føler deg ukomfortabel eller forvirret kan du be om hjelp fra den ansvarlige for dyadekvelden.

Når delingen er over etter avtalt tid (5 minutter), sier dere «takk» for å markere overgangen og for å anerkjenne hverandres bidrag. Hegn om den gjensidige tilliten ved å etterleve full taushet om det dere deler.