Velkommen til IVK Norge

Når vi forstår hvilke behov som ligger bak våre egne – og andres – handlinger, har vi ingen fiender.

– Marshall B. Rosenberg

Om IVK Norge

Vi arbeider for å fremme ikkevoldskommunikasjon (IVK) i Norge

Bli medlem

Som medlem i IVK Norge støtter du organisasjonens formål

Siste nytt

Utforsk og les om våre kommende events og kurs

Lær mer

Her lærer finner du nyttige verktøy

Siste nytt

No posts found!

Om IVK Norge

IVK Norge er del av en global bevegelse som ønsker å bevisstgjøre hvordan kommunikasjon påvirker oss mennesker og hvordan vi kan bruke språket for å skape bedre relasjoner og mer gledesfylte samfunn. Vi er en forening som arbeider for å fremme ikkevoldskommunikasjon (IVK) i Norge.

IVK er også kjent som kontaktskapende, empatisk og anerkjennende kommunikasjon.

Ikkevoldskommunikasjon (IVK) er en kommunikasjonsteknikk utviklet av Marshall B. Rosenberg Ph. D. Den måten vi snakker på kan lage følelsesmessig smerte og sår i oss selv eller hos andre. Derfor kan språket være voldelig. Rosenberg har utviklet en bestemt måte å kommunisere på – å snakke og prate som gir oss kontakt med hverandre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer om siste nytt og kommende arrangementer.

Du får også full tilgang til e-boken vår «Kontaktskapende kommunikasjon i møte med voldsutsatte»

IVK's filosofi bygger i hovedsak på
humanistisk tenking.

Filosofi
Vi er alle likeverdige. Vi er født med de samme grunnleggende behovene. Alt vi gjør, gjør vi for å møte behov. Åpenhet om følelser og behov skaper kontakt. På behovsnivå finnes ikke uenighet. Derimot kan strategiene vi velger for å møte våre behov skape uenighet og konflikt
Erfaring
Den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg utviklet IVK som filosofi og kommunikasjonsmetode. Center for Nonviolent Communication ble etablert på 1960-tallet. Navnet er inspirert av Mahatma Gandhis ikkevoldsbevegelse.
Metoden
Kommunikasjon mellom mennesker har mange tradisjoner, og kan ofte være uklar. Den modellen vi skisserer her, kan hjelpe oss på veien til både å uttrykke oss mer presist og ærlig og til å lytte til andre uten å tolke, kritisere eller høre kritikk.
Følelser
Andre kan trigge våre følelser, men er ikke årsak til dem. Ord vi bruker om situasjoner der vi opplever at noen har gjort noe mot oss og som involverer tanker.