Home Events Temakvelder

Temakvelder

Denne måneden starter vi med temakvelder, som Brit vil holde 6 ganger i løpet av året. Disse vil hun ha den andre mandagen i partallsmåneder fra kl.19:00 til 20:30.

IVK vil være en rød tråd i disse kveldene knyttet til et spesifikt tema. Det blir hovedfokus på øvelser, utveksling og refleksjon i fellesgruppe og smågrupper.
Det er en fordel om du har litt kjennskap til IVK. Ta kontakt dersom du lurer på noe: brit@ivk.no

Oppstart er 12. februar med temaet «Hva vil du ha mer av i 2024? – inspirasjon til å ha med seg IVK i hverdagen».

Påfølgende kveld er 8. april med temaet « Takknemlighet – inspirasjon til å utforske verdien som ligger i det»

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8. april

10. juni

Date

Jun 10 2024

Time

7:00 pm - 9:00 pm
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *