Medlemskap

Som medlem i IVK Norge støtter du organisasjonens formål og bidrar til økonomisk spillerom som gjør det mulig for oss blant annet å drifte denne hjemmesiden, holde arrangementer og arbeide for å spre ikkevoldelig kommunikasjon til et bredere publikum.

Medlemsnivå 1

NOK 140 årlig
  • ØKONOMI 140,- Medlemskap for 1 år For deg som kanskje studerer, jobber deltid eller av andre grunner ikke ser deg råd til standard kontingent

Medlemsnivå 2

NOK 260 årlig
  • For deg som har mulighet til å bidra til IVK Norge med den mellomste satsen

Medlemsnivå 3

NOK 380 årlig
  • For deg som har lyst og mulighet til å støtte arbeidet i IVK Norge med den høyeste satsen.